KNVB regio West 1 en 2
433Magazine is een tijdschrift in print en online met al hét voetbalnieuws uit uw regio.
Nieuws
Beeldmerk 433Magazine
Uit de regio

KNVB en NOC*NSF doen oproep voor klimaatfonds voor amateursport

De KNVB en NOC*NSF roepen de politieke partijen in de Tweede Kamer op om sportverenigingen toegang te geven tot de middelen uit het Klimaatfonds. Duizenden verenigingen zijn bezig met verduurzaming om de toekomstige energierekening beheersbaar te houden.

Denk aan installatie van zonnepanelen, LED-verlichting en warmtepompen. De financiële regeling hiervoor, de BOSA, stopt echter, ondanks het dringende verzoek om deze te verlengen. NOC*NSF en de KNVB roepen daarom op om middelen uit het Klimaatfonds in te zetten voor de amateursport.

Verduurzaming
Verduurzaming van de sport draagt bij aan de investeringsdoelen van het Klimaatfonds en aan de klimaatdoelen van de overheid. Het Nationaal Klimaat Platform constateerde recent dat verduurzaming een goede methode is om de sportinfrastructuur in ons land betaalbaar te houden. De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA), is daarom cruciaal voor amateursportverenigingen. Het BOSA-budget is echter op en nieuwe aanvragen worden niet meer gehonoreerd. Er zijn nu al meer aanvragen ingediend dan het budget toelaat. De minister heeft daarom besloten het aanvraagportaal vanaf 1 augustus 2024 te sluiten. Ook het potje voor de inzet van energiecoaches die clubs kunnen adviseren over efficiënte verduurzaming, is leeg.

Voorstel
In de Tweede Kamer ligt nu een concreet voorstel van CDA, SP en Groen Links/PvdA om het Klimaatfonds te openen voor de amateursport. NOC*NSF en de KNVB doen daarom een dringend beroep op de leden van de Tweede Kamer om dit amendement te steunen.

Uniek sportland
Jan Dirk van der Zee (foto), directeur amateurvoetbal KNVB: ‘Heel Nederland is nu trots op Oranje. Maar besef dit: zonder de geweldige Nederlandse sportinfrastructuur hadden deze talenten niet kunnen schitteren. Nederland is een klein land, maar een uniek sportland. Het animo bij voetbalverenigingen om te verduurzamen en zo toekomstbestendig te zijn is enorm. Het is belangrijk om de kracht van het voetbal te benutten en te investeren in al die verenigingen die zoveel Nederlanders gezond maakt, verbindt en inspireert.’

Betaalbaar
Guido Davio, directeur breedtesport NOC*NSF: ‘We hebben als sport niet alleen een uitdaging op het verduurzamen van verenigingen, maar daarmee samenhangend ook op het betaalbaar houden van de sport. Zeker als de energierekening dit najaar weer omhooggaat. Met deskundige hulp zijn haalbare plannen gemaakt. Er is echter nog heel veel werk te doen, dat niet tot stilstand mag komen.’

 

  • KNVB
  • NOC*NSF
  • Klimaatfonds
  • amateurvoetbal
  • verrduurzamen

Geef jouw reactie